Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Lư Chiếu Lân - 盧照鄰

Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường


‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Lư Chiếu Lân 盧照鄰 (663-689) tên chữ Thăng Chi 昇之, hiệu U Ưu tử 幽懮子, người Phạm Dương, U Châu (nay thuộc huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ông là một trong Sơ Đường tứ kiệt.

[Tạo ngày 19/02/2006 08:42 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 07:57 bởi Vanachi, số lượt xem: 1156]

1. Cửu nguyệt cửu nhật đăng Huyền Vũ sơn
1
4. Khúc trì hà
8
2. Hà xuyên độc phiếm
1
5. Tống nhị huynh nhập Thục
1
3. Hàm phong thiền
1
6. Vu sơn cao
1


 

© 2004-2014 Vanachi