Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Việt Phương

Thơ » Việt Nam » Hiện đại


» Hiện danh sách 2 người yêu thích
‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Việt Phương (1928-) là một nhà thơ Việt Nam thời kỳ chiến tranh, tên thật là Trần Việt Phương, nổi tiếng với tập thơ "Cửa mở". Sáng tác hai mươi năm trước thời mở cửa, những câu như "Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ..." đã làm cho tác giả khốn đốn..., và sếp của ông, thủ tướng Phạm Văn Đồng (mà ông là thư kí), cũng không bảo vệ được.

[Tạo ngày 09/03/2007 04:13 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/03/2007 11:32 bởi Vanachi, số lượt xem: 9217]

1. "Một chút hư không một chút đầy" 17. Lên
2. Đón 18. Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương
2
3. Đến 19. Mướt
4. Đừng 20. Ngỏ
5. Ấm 21. Nghiệp
6. Bao 22. Nhắn
7. Bến 23. Nhớ
8. Còn 24. Rộng
9. 25. Tìm
10. Cùng 26. Tặng
11. Chừng 27. Thay
12. Gần 28. Thầm
13. Giàu 29. Thu
14. Giữ 30. Vờn
15. Hoá 31. Xuân
16. Lâu 


 

© 2004-2014 Vanachi