Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Đông Hồ

Thơ » Việt Nam » Hiện đại


Đông Hồ
‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Thi sĩ Đông Hồ (10/3/1936 - 25/3/1969) tên thật là Lâm Kỳ Phác (Tấn Phác), hiệu Đông Hồ (Ông sinh trưởng ở ven Đông Hồ ấn nguyệt, một thắng cảnh trong Hà Tiên thập cảnh), Thuỷ Cổ Nguyệt (chiết tự chữ Hồ).

Ông sinh trưởng ở nơi cùng tịch, nên chữ Pháp, chữ Hán đều được học rất ít. Chỉ chuyên tự học tiếng Việt mà thành văn, thi tài. Từ năm 1923 đến năm 1933, viết cho tạp chí Nam Phong xuất bản ở Hà Nội, trong đó, làm văn nhiều hơn làm thơ. Năm 1935, nghỉ viết báo Nam Phong, chủ trương tuần báo Sống, tự lực xuất bản ở Sài Gòn. Năm 1953, giám đốc Nhân Loại tập san, xuất bản ở Sài Gòn, để làm cơ quan cho nhà xuất bản Bốn Phương và nhà Sách Yiểm Yểm thư trang sáng lập từ năm 1950.

Từ năm 1926 đến năm 1934 Ông mở nhà nghiã học trên bờ Đông Hồ lấy tên là "Trí Đức học xá", chủ trương chuyên dạy bằng tiếng Việt, cổ động khuyến khích cho học trò và bè bạn tin tưởng ở tương lai Việt ngữ.

Đã xuất bản:
- Thơ Đông Hồ (Nam Ký thư quán Hà Nội, 1932).
- Linh Phượng, tức Trác Chi Lệ Ký tập (Nam Ký thư quán Hà Nội, 1934).
- Cô Gái Xuân, thơ (Vị Giang văn khố Nam Định, 1935).
- Những lỗi thường lầm trong sự học Quốc Văn, biên soạn chung với Trúc Hà (Trí Đức học xá, 1936).
- Hà Tiên thập cảnh (Bốn Phương Sài Gòn, 1960).
- Trinh Trắng thơ (Bốn Phương, 1961).

[Tạo ngày 14/07/2006 05:34 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 18/04/2008 06:48 bởi Vanachi, số lượt xem: 4718]

1. Ánh sáng của vô minh 12. Một loài hoa vàng
2. Đêm lại liêu trai 13. Mua áo
3. Đêm Liêu trai 14. Nhớ rằm tháng hai
4. Đêm nguyệt đông 15. Nhớ vợ hiền
5. Bốn cái hôn 16. Quỳ hướng hoàng hoa
1
6. Bội lan hành
1
17. Sơ giá Thịnh Đường
7. Băng tuyết 18. Tài hoa phô
8. Cô gái xuân 19. Thiên địa gian
9. Chơi Bạch Tháp động 20. Trăm năm
10. Giữa chợ đời 21. Tuổi xuân
11. Hai loài hoa lạ 22. Xuân bất tận


 

© 2004-2014 Vanachi