Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thơ » Việt Nam » Cận đại


Nguyễn Khuyến
» Hiện danh sách 23 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Ái quất
1
35. Sơn trà
4
2. Đấu xảo ký văn
1
36. Tam Điệp sơn
1
3. Đối trướng phát khách
1
37. Tự thuật kỳ 1
1
4. Độc dịch
4
38. Tự thuật kỳ 2
1
5. Độc thán
1
39. Thái viên
1
6. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
1
40. Thạch Hãn giang
1
7. Điệu lạc dăng
1
41. Thị tử Hoan
1
8. Bài muộn kỳ 1
1
42. Thoại tăng
1
9. Bài muộn kỳ 2
1
43. Thu dạ cùng thanh
5
10. Bùi Viên đối ẩm trích cú ca
1
44. Thu dạ hữu cảm
1
11. Bùi Viên cựu trạch ca
1
45. Thu sơn tiêu vọng
1
12. Cô ngư
1
46. Thuỷ tiên
1
13. Cảm tác
1
47. Tiểu hàn
1
14. Chiều tối đi thuyền trên sông Thái
1
48. Tiểu viên kỳ 1
1
15. Cơ thử
1
49. Trùng dương bất vũ
1
16. Dạ sơn miếu
2
50. Trừ tịch kỳ 2
1
17. Dục Thuý sơn
1
51. Tuý hậu
1
18. Di chúc văn
3
52. Tuý ngâm
2
19. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
2
53. Uý thạch lão ông
1
20. Hạ nhật
1
54. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
2
21. Hoàn Kiếm hồ
3
55. Vịnh cúc kỳ 1
1
22. Hung niên kỳ 1
1
56. Vịnh cúc kỳ 2
1
23. Hung niên kỳ 5
1
57. Vịnh mai
1
24. Kính
1
58. Vịnh Nguyễn hành khiển
2
25. Ký Châu giang Bùi Ân Niên
1
59. Văn
1
26. Khách xá nguyên đán
1
60. Xuân dạ liên nga
1
27. Lão thái
1
61. Xuân nhật kỳ 1
1
28. Mộ xuân tiểu thán
1
62. Xuân nhật kỳ 2
1
29. Nhâm Dần hạ nhật
1
63. Xuân nhật kỳ 3
1
30. Nhân tặng nhục
1
64. Xuân nhật thị chư nhi
1
31. Oa cổ
1
65. Xuân nhật thị gia nhi
1
32. Quan hoạch
1
66. Xuân nhật thị tử Hoan
1
33. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ Sinh Từ hữu cảm
2
67. Ưu phụ từ
1
34. Sất xỉ
1
 
1. Anh giả điếc 49. Lên lão
2. Đĩ cầu Nôm 50. Lấy Tây
3. Đêm đông cảm hoài 51. Lời gái goá
4. Đến chơi nhà bác Đặng 52. Lụt chèo thuyền đi chơi
5. Đề tranh tố nữ 53. Lụt hỏi thăm bạn
6. Đưa người làm mối 54. Mậu Thân tự thọ
1
7. Ăn mày 55. Mẹ Mốc
8. Ông phỗng đá
3
56. Mục hạ vô nhân
9. Bóng đè cô đầu 57. Mừng ông nghè mới đỗ
10. Bạn đến chơi nhà
2
58. Mừng đốc học Hà Nam
11. Bồ tiên thi 59. Mừng con dựng được nhà
12. Cá chép vượt đăng 60. Mua quan tài
13. Cáo quan về ở nhà 61. Muốn lấy chồng
1
14. Cò mổ trai 62. Nghe hát đêm khuya
15. Cô tiểu ngủ ngày 63. Nhân sinh thích chí
16. Cảm hứng 64. Nhất vợ, nhì giời
17. Cảnh già 65. Nhớ cảnh chùa Đọi
18. Cảnh Tết 66. Nước lụt Hà Nam
19. Châu chấu đá voi 67. Phú ông đồ ngông
20. Chế ông đồ Cự Lộc
1
68. Phú đắc
3
21. Chế học trò ngủ gật 69. Tặng đốc Hà Nam
22. Chợ Đồng
1
70. Tặng bà Hậu Cẩm
23. Chừa rượu
2
71. Tặng cô đào Lựu
24. Chỗ lội làng Ngang 72. Tự thuật
25. Chơi chợ trời Hương Tích 73. Tự trào
26. Chơi núi Non Nước 74. Tổng vịnh Kiều
27. Chơi thuyền Hồ Tây 75. Than già
28. Cua chơi trăng
1
76. Than mùa hè
29. Cuốc kêu cảm hứng
1
77. Than nợ
30. Duyên nợ 78. Than nghèo
31. Gái rửa bờ sông 79. Thầy đồ mắc lừa gái
32. Gửi ban tu thư 80. Thầy đồ ve gái goá
33. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 1 81. Thu ẩm
5
34. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 2 82. Thu điếu
7
35. Hỏi đá 83. Thu vịnh
2
36. Hỏi phỗng đá 84. Thơ khuyên học
37. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
1
85. Trọc đầu
38. Hội Tây
1
86. Trời nói (I)
39. Hoài cổ 87. Trời nói (II)
40. Hoạn Thư ghen 88. Về hay ở
41. Kẻ trộm mất trộm 89. Vịnh lụt
42. Khai bút 90. Vịnh mùa hè
43. Khuyên người làm lẽ 91. Vịnh núi An Lão
44. Khuyên Từ Hải hàng 92. Vịnh phỗng sành
45. Khuyên vợ cả 93. Vịnh sư
46. Kiều bán mình chuộc cha 94. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1
47. Kiều chơi tết thanh minh 95. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2
48. Làm ruộng 96. Văn tế Ngạc Nhi
1


 

© 2004-2014 Vanachi