Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Tống Giang - 宋江

Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống


‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Tống Giang 宋江 là thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, vào khoảng năm 1121 nổi dậy ở Lương Sơn (tỉnh Sơn Đông ngày nay) chống lại triều đình nhà Tống thanh thế rất lớn, hoạt động từ Sơn Đông tới Hà Bắc, đã được Thi Nại Am viết lại trong cuốn "Thủy hử".

[Tạo ngày 17/12/2006 09:40 bởi Vanachi, số lượt xem: 1144]

1. Vô đề
2
 


 

© 2004-2014 Vanachi