Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Cầm Giang (Bạc Văn Ùi, Cầm Vinh Ui)

Thơ » Việt Nam


» Hiện danh sách 1 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Em tắm3. Nhớ vợ
2. Núi Mường Hung dòng sông Mã Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mường da tắm
Đã được xem 1480 lần
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/03/2007 09:34
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 04/05/2010 00:59
8 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm?
Da của em ngần trắng
Da của ái của êm
Tay của em lấm lem
Tay của than của bụi
Tay của rừng của núi
Tay của đất của nương.
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: sông Mã dòng sông
Đã được xem 1644 lần
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2007 15:34
3 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
Anh là núi Mường Hung
Em là dòng sông Mã
Sông nhiều rêu, nhiều cá
Núi nhiều thú, nhiều măng
Chiều bóng anh che sông
Sớm mắt em long lanh
Sáo cành cây ạnh thổi vang lanh lảnh
Gió lùa qua miệng anh lại mỉm cười
...

» Xem toàn bộ bài thơ


(2-1953)

Thể thơ: Thơ mới năm chữ, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nậm Rốm Mường Lay vợ
Đã được xem 2149 lần
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/03/2007 09:31
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 04/05/2010 01:01
6 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Tôi nhớ vợ tôi lắm
Xin được về hai ngày
Nhà tôi ở Mường Lay
Có con sông Nậm Rốm

Ngày kia tôi sẽ đến
Lại cầm súng được ngay
Tôi càng bắn đúng Tây
...

» Xem toàn bộ bài thơ


© 2004-2014 Vanachi