Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Lê Quý Đôn - 黎貴敦

Thơ » Việt Nam


» Hiện danh sách 1 người yêu thích
» Hiện danh sách 1 bài viết liên quan tới tác giả Lê Quý Đôn trong Thư viện bài viết
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đông Cứu sơn6. Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1
2. Đề Chích Trợ sơn7. Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2
3. Đề Yên Tử sơn8. Vịnh Gia Cát Lượng
4. Mẹ ơi, con muốn lấy chồng9. Vịnh Trương Lương
5. Rắn đầu rắn cổ 
1. Đại Đăng xuyên14. Khách trung nguyên đán - Tân Tỵ minh niên
2. Đề Từ Thức động15. Kinh Quán Nẫm thiệp tiểu giản thuỷ đăng sơn lộ
3. Để Dương Châu đăng chu16. Liên nhật âm vũ ngẫu thư
4. Độ Lương Phúc tiểu giang17. Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu
5. Độ Thiên Đức giang18. Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian
6. Đăng Xuyên Sơn nham19. Thôn xá dạ toạ
7. Bắc Trấn hỷ vũ20. Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương
8. Cổ Lộng thành21. Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm
9. Dũng Liệt giang thượng22. Thị Xuân Lai đê hựu túc Phổ Lộng
10. Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận23. Trú Hoà Lạc
11. Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 124. Trú Hoài An phỏng Hoài Âm hầu điếu đài
12. Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 225. Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành
13. Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung    Đông Cứu sơn
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đã được xem 361 lần
Đăng bởi bruce lee vào 10/10/2011 21:25
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

Đông Cứu sơn

Núi Đông Cứu (Người dịch: Ngô Bách Bộ)

Nhất sơn trác lập chúng sơn tuỳ
Kim đới vu hồi thuỷ điểu di
Thạch sắc tuyền thanh vô khách đáo
Trúc tình hoa ý hữu tăng tri
Bạch vân quá tháp minh hồng thụ
Phương thảo hoành khê ám ngọc chi
Tằng thị tiên triều du dự địa
Phong quang y cựu tự tiền thi

Núi cao một ngọn, các đồi vây
Sông uốn đai vàng, nước cuốn xoay
Đá dựng, suối reo không khách đến
Hoa chào, trúc gọi có tăng hay
Cây hồng bên tháp mây qua tỏ
Cành ngọc ngang khe cỏ lấp dày
Đây đất vui chơi vua chúa cũ
Phong quang vẫn giữ đến ngày nay

» Hiện dịch nghĩa


Đông Cứu: núi Đông Cứu, tức núi Thiên Thai, thuộc huyện Gia Bình, Kinh Bắc (nay là huyện Gia Lương, Bắc Ninh). Núi này, một ngọn đứng sững, đất đá lởm chởm, bên cạnh có nhiều ngọn, chân núi sát với dòng sông, trên núi có chùa Thiên Thai là một thắng cảnh ở vùng Bắc.

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
 
  

   Đề Chích Trợ sơn
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: núi Chiếc Đũa
Đã được xem 305 lần
Đăng bởi Phụng Hà vào 04/10/2010 19:41
1 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

題隻箸山

Đề Chích Trợ sơn

Đề núi Chiếc Đũa (Người dịch: Á Nam)

紫府應移在此閒,
屹然一柱嶂宭灘。
遠覘正似蓮花座,
何事呼為隻筯山?

Tử phủ ưng di tại thử gian,
Ngật nhiên nhất trụ chướng quần than.
Viễn chiêm chính tự liên hoa toạ,
Hà sự hô vi Chích Trợ san?

Phủ tía nên đưa đến chốn này,
Sững cao một cột chắn ròng xoay.
Xa trông đúng hệt toà sen đó,
Sao gọi tên là Chiếc Đũa đây?


Chích Trợ sơn (núi Chiếc Đũa) ở ngoài đảo Song Ngưu trấn Thanh Hoá, đứng sững chon von, hình dáng như chiếc đũa. Ngày nay do biển bị bồi lấp, nên núi đứng trơ vơ giữa đồng ruộng.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Thanh Hoá, Á Nam Trần Tuấn Khải phiên dịch, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960
 
  

   Đề Yên Tử sơn
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Yên Tử
Đã được xem 349 lần
Đăng bởi Phụng Hà vào 03/05/2010 22:34
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

題安子山

Đề Yên Tử sơn

Đề núi Yên Tử (Người dịch: Nhân Phủ)

安山山上最高峰,
纔五更初日已紅。
眺望目窮滄海外,
笑談身在碧雲中。

Yên sơn sơn thượng tối cao phong,
Tài ngũ canh sơ nhật dĩ hồng.
Diểu vọng mục cùng thương hải ngoại,
Tiếu đàm thân tại bích vân trung.

Ngồi ở Yên sơn đệ nhất phong,
Canh năm đã thấy rực vầng hồng.
Bể khơi, phóng rộng tầm con mắt,
Mây biếc, nô cười bóng lẫn trong.

» Hiện dịch nghĩa


Nguồn: Giai thoại làng nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản,
Sài Gòn, 1966
 
  

   Mẹ ơi, con muốn lấy chồng
 
Thể thơ: Phú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: lấy chồng
Đã được xem 1877 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 00:03
3 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
(Hạn vần: Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao)

Trình mẹ có hay? Nghĩ con không dại!
Phải kén tấm chồng, mới yên phận gái.
Đẹp lòng kia gặp gỡ là nên, thuận ý nọ lứa đôi cũng phải
Mẹ suy bụng mẹ, sao yên gia thất mới đành; con nghĩ lòng con, cũng muốn cơ đồ được toại.

Tưởng như con nay:
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=14.0
(do xt gửi lên Mặc hương)
 
  

   Rắn đầu rắn cổ
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đã được xem 1944 lần
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 08:55
8 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà!
Rắn đầu biếng học quyết không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ,
Nay thét mai gầm rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo,
Lằn lưng chẳng khỏi vết roi da.
Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học,
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia!

Một viên quan Thượng thư tới nhà ông Lê Trọng Thứ, gặp Lê Quý Đôn ở dọc đường, Lê Quý Đôn trót thất lễ. Khi tới nhà, Lê Trọng Thứ gọi con ra trách mắng và đánh đòn. Quan Thượng thấy ông thông minh nên đã xin tha cho ông với điều kiện phải ứng khẩu một bài thơ tạ tội. Cậu xin quan Thượng ra đầu đề. Quan Thượng nói: phụ thân cậu đã bảo cậu "rắn đầu rắn cổ", cậu cứ lấy đó làm đề bài. Cậu ngẫm nghĩ một chốc rồi đọc bài thơ trên.

Đề bài là do quan Thượng đặt ra, ý nói cậu bé cứng đầu, lười học. Vậy mà Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng từ "rắn" để ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình; rắn liu điu, rắn đầu, rắn hổ lửa, rắn mai gầm, rắn ráo, rắn thằn lằn, rắn hổ trâu, rắn hổ mang và ví mình như Khổng Tử - Mạnh Tử (từ nay Trâu Lỗ xin siêng học). Quan Thượng hết sức thán phục.
 
  

   Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Triều Tiên
Đã được xem 120 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 10/12/2013 02:58
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi hạo hạo vào 10/12/2013 03:05
Chưa ai thích
2 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

送朝鮮國使其一

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1

Tiễn sứ thần Triều Tiên kỳ 1

異邦合志亦同方,
學術本從先素王。
完福共欣歌五善,
逸才偏愧乏三長。
側釐白錘交投贈,
端委洪疇覓表章。
信筆書黃終歉歉,
粲花清論過揄揚。

Dị bang hợp chí diệc đồng phương,
Học thuật bản tòng Tiên Tố Vương.
Hoàn phúc cộng hân ca ngũ thiện,
Dật tài thiên quý phạp tam trường.
Trắc ly, bạch truỵ giao đầu tặng,
Đoan uỷ, hồng trù mịch biểu chương.
Tín bút thư hoàng chung khiểm khiểm,
Xán hoa thanh luận quá du dương.

(Chưa có bản dịch thơ nào,
xin mời đóng góp)

» Hiện dịch nghĩa


Bài thơ này được làm trong thời gian gặp gỡ giữa Lê Quý Đôn với các sứ thần Triều Tiên năm 1761 tại Bắc Kinh (Yên Kinh).

Nguồn: Nguyễn Minh Tuân, "Thêm bốn bài thơ xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên," Tạp chí Hán Nôm, số 4/1999
 
  

   Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Triều Tiên
Đã được xem 74 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 10/12/2013 03:04
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 

送朝鮮國使其二

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2

Tiễn sứ thần Triều Tiên kỳ 2

偉才端的讓東方,
義理淵源貫百王。
尚友四旬梅信重,
相思二月柳條長。
猥因文字成佳好,
還借兼從寄短章。
欲寫風情嫌莫肖,
丹臺段段想清揚。

Vĩ tài đoan đích nhượng Đông phương,
Nghĩa lý uyên nguyên quán bách vương.
Thượng hữu tứ tuần mai tín trọng,
Tương tư nhị nguyệt liễu điều trường.
Ổi nhân văn tự thành giai hảo,
Hoàn tá kiêm tòng ký đoản chương.
Dục tả phong tình hiềm mạc tiếu,
Đan đài đoạn đoạn tưởng thanh dương.

(Chưa có bản dịch thơ nào,
xin mời đóng góp)

» Hiện dịch nghĩa


Bài này có thể cũng là của Lê Quý Đôn, cũng có thể là bài của một ai đó hoạ lại bài trước. Ở đây tạm coi là của Lê Quý Đôn.

Nguồn: Nguyễn Minh Tuân, "Thêm bốn bài thơ xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên," Tạp chí Hán Nôm, số 4/1999
 
  

   Vịnh Gia Cát Lượng
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Gia Cát Lượng Tam Quốc
Đã được xem 691 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 00:03
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Long cương nằm khểnh hát nghêu ngao...
Vì cảm ơn sâu biết tính sao!
Hai biểu ra quân lòng đã tỏ,
Tám đồ bày trận giá càng cao.
Tam phân gặp buổi đương tranh vạc,
Ngũ trượng ngờ đâu bỗng tối sao...
Miếu cũ ngày nay qua tới đó,
Tấc lòng khởi kính biết là bao!

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=14.0
(do xt gửi lên Mặc hương)
 
  

   Vịnh Trương Lương
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Trương Lương
Đã được xem 467 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 00:04
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Khôn thay rất mực bác Lưu hầu,
Lui tới thong dong tự trước sau!
Vì giận không thành mưu Bác Lãng,
Nên đành phải bội ước Hồng Câu.
Suy tiêu khiển giặc lòng sinh chán,
Tịch cốc theo tiên, kế rất mầu.
Sách cũ một pho, ba tấc lưỡi,
Nhà nho như thế thực phong lưu...

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=14.0
(do xt gửi lên Mặc hương)
 
  

© 2004-2014 Vanachi