Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thơ » Việt Nam


Nguyễn Khuyến
» Hiện danh sách 22 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Phú ông đồ ngông 
1. Ái quất35. Sơn trà
2. Đấu xảo ký văn36. Tam Điệp sơn
3. Đối trướng phát khách37. Tự thuật kỳ 1
4. Độc dịch38. Tự thuật kỳ 2
5. Độc thán39. Thái viên
6. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề40. Thạch Hãn giang
7. Điệu lạc dăng41. Thị tử Hoan
8. Bài muộn kỳ 142. Thoại tăng
9. Bài muộn kỳ 243. Thu dạ cùng thanh
10. Bùi Viên đối ẩm trích cú ca44. Thu dạ hữu cảm
11. Bùi Viên cựu trạch ca45. Thu sơn tiêu vọng
12. Cô ngư46. Thuỷ tiên
13. Cảm tác47. Tiểu hàn
14. Chiều tối đi thuyền trên sông Thái48. Tiểu viên kỳ 1
15. Cơ thử49. Trùng dương bất vũ
16. Dạ sơn miếu50. Trừ tịch kỳ 2
17. Dục Thuý sơn51. Tuý hậu
18. Di chúc văn52. Tuý ngâm
19. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm53. Uý thạch lão ông
20. Hạ nhật54. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
21. Hoàn Kiếm hồ55. Vịnh cúc kỳ 1
22. Hung niên kỳ 156. Vịnh cúc kỳ 2
23. Hung niên kỳ 557. Vịnh mai
24. Kính58. Vịnh Nguyễn hành khiển
25. Ký Châu giang Bùi Ân Niên59. Văn
26. Khách xá nguyên đán60. Xuân dạ liên nga
27. Lão thái61. Xuân nhật kỳ 1
28. Mộ xuân tiểu thán62. Xuân nhật kỳ 2
29. Nhâm Dần hạ nhật63. Xuân nhật kỳ 3
30. Nhân tặng nhục64. Xuân nhật thị chư nhi
31. Oa cổ65. Xuân nhật thị gia nhi
32. Quan hoạch66. Xuân nhật thị tử Hoan
33. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ Sinh Từ hữu cảm67. Ưu phụ từ
34. Sất xỉ 
1. Anh giả điếc49. Lên lão
2. Đĩ cầu Nôm50. Lấy Tây
3. Đêm đông cảm hoài51. Lời gái goá
4. Đến chơi nhà bác Đặng52. Lụt chèo thuyền đi chơi
5. Đề tranh tố nữ53. Lụt hỏi thăm bạn
6. Đưa người làm mối54. Mậu Thân tự thọ
7. Ăn mày55. Mẹ Mốc
8. Ông phỗng đá56. Mục hạ vô nhân
9. Bóng đè cô đầu57. Mừng ông nghè mới đỗ
10. Bạn đến chơi nhà58. Mừng đốc học Hà Nam
11. Bồ tiên thi59. Mừng con dựng được nhà
12. Cá chép vượt đăng60. Mua quan tài
13. Cáo quan về ở nhà61. Muốn lấy chồng
14. Cò mổ trai62. Nghe hát đêm khuya
15. Cô tiểu ngủ ngày63. Nhân sinh thích chí
16. Cảm hứng64. Nhất vợ, nhì giời
17. Cảnh già65. Nhớ cảnh chùa Đọi
18. Cảnh Tết66. Nước lụt Hà Nam
19. Châu chấu đá voi67. Phú đắc
20. Chế ông đồ Cự Lộc68. Tặng đốc Hà Nam
21. Chế học trò ngủ gật69. Tặng bà Hậu Cẩm
22. Chợ Đồng70. Tặng cô đào Lựu
23. Chừa rượu71. Tự thuật
24. Chỗ lội làng Ngang72. Tự trào
25. Chơi chợ trời Hương Tích73. Tổng vịnh Kiều
26. Chơi núi Non Nước74. Than già
27. Chơi thuyền Hồ Tây75. Than mùa hè
28. Cua chơi trăng76. Than nợ
29. Cuốc kêu cảm hứng77. Than nghèo
30. Duyên nợ78. Thầy đồ mắc lừa gái
31. Gái rửa bờ sông79. Thầy đồ ve gái goá
32. Gửi ban tu thư80. Thu ẩm
33. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 181. Thu điếu
34. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 282. Thu vịnh
35. Hỏi đá83. Thơ khuyên học
36. Hỏi phỗng đá84. Trọc đầu
37. Hỏi thăm quan tuần mất cướp85. Trời nói (I)
38. Hội Tây86. Trời nói (II)
39. Hoài cổ87. Về hay ở
40. Hoạn Thư ghen88. Vịnh lụt
41. Kẻ trộm mất trộm89. Vịnh mùa hè
42. Khai bút90. Vịnh núi An Lão
43. Khuyên người làm lẽ91. Vịnh phỗng sành
44. Khuyên Từ Hải hàng92. Vịnh sư
45. Khuyên vợ cả93. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1
46. Kiều bán mình chuộc cha94. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2
47. Kiều chơi tết thanh minh95. Văn tế Ngạc Nhi
48. Làm ruộng    Phú ông đồ ngông
 
Thể thơ: Phú, thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: ông đồ
Đã được xem 157 lần
Đăng bởi Phụng Hà vào 14/02/2014 12:47
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 14/02/2014 15:02
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Bốn cóng kê giường;
Vài chồng cặp sách.
Cơm trắng canh ngon;
Ghế cao chiếu sạch.
Chữ thánh phù;
Câu thiên tích.

Chậu thau rửa mặt, tầm váo tầm vênh;
Điếu sứ long đờm, cóc ca cóc cách.
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Khi còn hàn vi, Nguyễn Khuyến có mở trường dạy học. Thấy có nhiều người ngang nhiên đứng ra làm thầy đồ, mà học vấn tầm thường, tính khí lại ngông nghênh, ông làm bài phú này để chế giễu.

Nguồn: Giai thoại làng Nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1966
 
  

© 2004-2014 Vanachi