Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Nguyễn Nhược Thị

Thơ » Việt Nam


» Hiện danh sách 1 người yêu thích
‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Nguyễn Nhược Thị (1830-1909), con gái Bố chánh Nguyễn Nhược Sơn, sinh năm 1830 và mất 1909 tên thật là Nguyễn Thị Bích, tự Lam Hoàng, người Yên Phước, Bình Thuận, tác giả tập "Loan dư hạnh thục" hay "Hạnh thục ca", kể lại binh biến ở Huế năm 1885 sau đó vua Hàm Nghi xuất bôn xuống hịch Cần vương, mở đầu cuộc kháng Pháp cả nước. Nổi tiếng văn hay chữ tốt ngay khi còn nhỏ, năm 19 tuổi tiến cung được vua Tự Đức phong chức Thượng Nghị Viên Sư, sau đó là tài nhân, mỹ nhân và quý nhân vào năm 1860. Năm Tự Đức 21 được ban tặng chức tiệp dư, là thầy của các vua Kiến Phước và Đồng Khánh. Năm vua Thành Thái thứ 3 (1892) được phong Tam gia lễ tân và mất năm Duy Tân thứ 3, 1909 thọ 80 tuổi.

Nguồn: http://www.vietnamreview....p;file=print&sid=3085

[Gửi ngày 24/10/2005 05:32 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2008 04:13 bởi Vanachi, số lượt xem: 1725]

1. Mở đầu26. Giết ông Dục Đức và các hoàng thân
2. Vua Gia Long ra đời27. Làm lễ Tấn tôn bà Từ Dụ Thái Hậu
3. Pháp sang lấy Nam Việt28. Pháp lai uy hiếp, Tôn Thất Thuyết định chống lại
4. Giặc ở Bắc Việt29. Lập đồn Tân sở
5. Pháp đánh Bắc Việt lần thứ nhất30. Thống tướng De Courcy vào Huế
6. Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai31. Tôn Thất Thuyết đánh quân Pháp
7. Vua Dực Tông mất32. Xa giá xuất ngoại
8. Từ Dụ Thái Hậu thương con33. Xa giá đến Quảng Trị
9. Đức độ của vua Dực Tông34. Tôn Thất Thuyết để các bà ở lại và đem vua Hàm Nghi đi
10. Không có con nuôi cháu làm con35. Được tin Nguyễn Văn Tường
11. Tường và Thuyết bỏ Tự quân36. Xa giá tam cung trở về Khiêm Lăng
12. Tường, Thuyết xin lập vua Hiệp Hoà37. Nguyễn Văn Tường xin Thái hậu hãy tạm thính chính
13. Phan Đình Phùng can, bị giam38. Quân Cần vương nổi lên ở mọi nơi
14. Vua Hiệp Hoà lên ngôi39. Sai người đi tìm vua Hàm Nghi
15. Quân Pháp vào đánh Thuận An40. Nguyễn Hữu Độ ở Bắc vào Huế bất hoà với Nguyễn Văn Tường
16. Thái độ vua Hiệp Hoà Đối với vua Dực Tông41. Định lập vua khác
17. Tường và Thuyết tâu bà Thái Hậu bỏ vua Hiệp Hoà42. Nguyễn Văn Tường bị bắt đi đầy
18. Giết vua Hiệp Hoà đã thoái vị và ông Trần Tiễn Thành43. Nguyễn Hữu Độ và Phan Đình Bình vào Huế giữ triều chính
19. Lập vua Kiến Phúc44. Khâm sứ Pháp vào yết kiến bà Thái hậu
20. Làm lễ minh lăng cho vua Dực Tông45. Vua Đồng Khánh lên ngôi
21. Pháp sách nhiễu mọi điều ở Huế46. Gia tôn bà Thái hậu
22. Quyền thần hoành hành trong kinh47. Vua Đồng Khánh ra Quảng Trị
23. Vua Kiến Phúc mất48. Vua Đồng Khánh mất
24. Tường và Thuyết nói có di chiếu lập ông Ưng Lịch49. Vua Thành Thái lên ngôi
25. Vua Hàm Nghi lên ngôi50. Lễ bát tuần bà Thái hậu© 2004-2014 Vanachi