Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Tản Đà - 傘沱

Thơ » Việt Nam


Tản Đà
» Hiện danh sách 31 người yêu thích
» Hiện danh sách 6 bài viết liên quan tới tác giả Tản Đà trong Thư viện bài viết
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Ai "nữ quyền" ra mua73. Mừng xuân
2. An Nam tạp chí lại ra lần thứ năm cảm tác74. Một đêm ngủ nhà người Mán Xiềng
3. Anh thợ cạo75. Một bức thư của người nhà quê
4. Đêm đông hoài cảm76. Năm hết hữu cảm
5. Đêm tối77. Ngày xuân chúc quốc dân
6. Đêm thu78. Ngày xuân nhớ cảnh nhớ người xưa
7. Đề ảnh mỹ nhân79. Ngày xuân nhớ xuân
8. Đề báo Hữu Thanh80. Ngày xuân thơ rượu
9. Đề bìa báo Hữu Thanh81. Ngày xuân tương tư
10. Đề truyện "Thần tiền"82. Ngẫu hứng
11. Đời đáng chán83. Nhắn bảo Phong hoá
12. Đời lắm việc84. Nhắn người trong Thanh
13. Địa đồ rách thứ ba85. Nhắn Từ Đạm
14. Địa đồ rách thứ tư86. Nhớ ai
15. Đưa người nhà quê87. Nhớ ai...
16. Được tin anh bạn đồng nghiệp Bắc kỳ thời báo ra đời88. Nhớ ông bạn ở phố Mã Mây, Hà Nội
17. Ba Đình ký89. Nhớ ông Gia Cát sáu lần ra Kỳ Sơn
18. Bài ca cổ bản90. Nhớ ông Lư Thoa
19. Bài ca chúc tiệc lão làng A Lữ91. Nhớ bạn Hà Nội
20. Bài hát của Tây Thi92. Nhớ bạn sông Thương
21. Bài hát chúc báo Sống93. Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng
22. Bài hát mừng đức Nam Phương hoàng hậu ra tuần du đất Bắc94. Nhớ cảnh nước lụt ở Bắc
23. Bài hát mừng Bắc kỳ Nam tửu95. Nhớ trong Nam
24. Bài hát xuân tình96. Nước thu
25. Bài hịch giục cho các hoa dậy97. Phong dao
26. Bài tựa "Truyện tỳ bà" của ông Đoàn Tư Thuật dịch98. Qua cầu Hàm Rồng hứng bút
27. Cái giống yêu hoa99. Răn người không nên hay tin người
28. Cái lo100. Ru em
29. Câu hát đường trường101. Sầu xuân
30. Cây đào102. Tát ao
31. Cò trắng103. Tân xuân cảm
32. Có mới nới cũ104. Tình sắc
33. Cảm đề105. Tập Kiều
34. Cảm hứng106. Tập Kiều, viếng Kiều
35. Cảm tưởng về sự sống chết107. Tế Chiêu Quân
36. Cảm xuân108. Tết tự thuật
37. Cảm ơn người cho hà109. Tự trào
38. Cảnh vui của nhà nghèo110. Tự vịnh
39. Của thiêng111. Tống biệt
40. Chúc báo Sống112. Tới chùa Hương, đêm nhớ các bạn ở Vàng Danh, gửi lại
41. Chị khuyên em113. Tháng ba không mưa
42. Chơi con đường cũ114. Thú ăn chơi
43. Chơi xuân kẻo hết xuân đi115. Thề non nước
44. Con chim khôn116. Thi Hậu bổ bị trượt kỳ vấn đáp
45. Cười bác Mai Lâm117. Thuyền ai, sông Thuý Ái
46. Dao cầu đại chiến118. Thơ đề tựa "Đài gương truyện" (1919)
47. Dạm bán áo đoạn119. Thơ đề tuồng Tây Thi
48. Duyên nợ ba sinh120. Thơ mừng tết
49. Gần tết tiễn năm cũ121. Thơ mới
50. Gặp xuân122. Thơ rượu
51. Gửi ông Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu123. Thơ tặng Phụ nữ tân văn
52. Gửi bạn độc giả cũ Nam kỳ124. Thơ thẩn
53. Hai bà Trưng125. Thương ai
54. Hà Lạc lý số126. Tiếc của đời
55. Hằng Nga khứ nguyệt127. Tiếp theo bài "Vịnh bức địa đồ rách"
56. Hộp thư128. Tiễn ông Công lên chầu giời
57. Hoài cảm129. Tiễn năm Đinh Mão (1927)
58. Hoạ lại bài "Tản Đà cốc tử" của ông Hiếu, Tú Mỡ130. Trai thời loạn
59. Hoạ thơ ông Lương Ngọc Tùng131. Trần ai tri kỷ
60. Hơn nhau một chén rượu mời (I)132. Trăm năm trọn đời người
61. Hơn nhau một chén rượu mời (II)133. Vô đề
62. Không đề (I)134. Về quê nhà cảm tác
63. Không đề (II)135. Vịnh bà Triệu
64. Khuyên người giúp dân lụt136. Vịnh sen hồ Hoàn Kiếm
65. Khuyên thanh niên học hành137. Viếng bạn rượu
66. Kiếp phong trần138. Vui xuân
67. Lại tương tư139. Xem tiểu thuyết "Tờ chúc thư" cảm đề
68. Lấy chồng nghèo140. Xuân cảm
69. Lưu Nguyễn vào Thiên Thai141. Xuân sầu (I)
70. Mấy vần ngẫu hứng142. Xuân sầu (II)
71. Mắng con quốc tiếc xuân143. Xuân tứ
72. Mừng khuyên ai cô dâu 
1. "Tựa"26. Muốn làm thằng cuội
2. Áo rách (Đoản mã)27. Năm canh mối tình
3. Đêm xuông (phủ Vĩnh)28. Nhời đàn bà con gái ngồi buồn nghĩ buồn (Song khai)
4. Đò đưa29. Nhớ bạn
5. Đùa cô sư30. Nhớ chị hàng cau
6. Đời Hậu Trần31. Phú đắc: Cái ruột con tầm, em ôi! bối rối mà vò tơ
7. Đồng tiền (Hoa phong lạc)32. Phú đắc: Không chồng ai dễ sống chi lâu
8. Ông Lã Gia33. Sẩm chợ
9. Bài nói truyện với ảnh34. Sẩm nhà trò
10. Bóp vú đau tay35. Sở Khanh
11. Câu rậm đò36. Tây hồ vọng nguyệt
12. Chiêu Hoàng lấy chồng37. Tờ ly hôn của người học trò
13. Chơi chùa Hương Tích38. Thúc Sinh
14. Chơi Hoà Bình39. Thăm mả cũ bên đường
15. Chơi trại Hàng Hoa40. Thăm thằng bồ nhìn
16. Con gái hái dâu41. Thu khuê oán (Thất liên châu)
17. Ghẹo người vu vơ42. Thuý Kiều hồi thứ 19
18. Gió thu43. Thuý Kiều lúc ra tu chùa Hoạn Thư
19. Hát nói44. Thơ khóc tết của hai ông đồ
20. Hát tạp (lối phong dao)45. Thương dỗ người chê chồng (Hoa phong lạc)
21. Hoa rụng (Hoa phong lạc)46. Tiết phụ hành
22. Hoa sen nở trước nhất ở đầm47. Vịnh cánh hoa đào
23. La ga Hàng Cỏ48. Ve bâng quơ
24. Mỵ Châu, Trọng Thuỷ (Vân thê)49. Xem cô chài đánh cá
25. Một trứng trăm giai50. Bạt
1. Đề21. Hịch đuổi kẻ ăn mày
2. Đi đêm đay bóng22. Kiếp con quay
3. Đơn khiếu ong, bướm của bách hoa tâu lên đức Thượng đế23. Lưu tình
4. Ống đùng24. Phong
5. Ôm cầm25. Say
6. Bài ca thi của hai tiên nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên Thai về trần26. Sự đời
7. Bài cổ bản27. Sự nghèo
8. Bài kính viếng quan Guéroult28. Sư cụ
9. Bài kinh29. Tâm sự nàng Mỵ Ê lúc gieo mình xuống sông Châu Giang
10. Bài Nam bằng30. Tình tiền
11. Bài Sài Gòn31. Tự thuật
12. Cánh bèo32. Thuật bút
13. Cô tây đen33. Thư đưa người tình nhân có quen biết
14. Cô tây về già34. Thư đưa người tình nhân không quen biết
15. Cứu cấp sự sợ vợ35. Trông hạc bay
16. Chưa say36. Tương tư
17. Con chim xanh37. Văn tế tống chung
18. Con sáo sậu38. Văn tế việc giỗ
19. Gà thiến39. Ve người đá
20. Giời mắng40. Bạt
1. An Nam tạp chí lại ra đời17. Mưa thu đất khách
2. Đêm thu trông giăng18. Nói chuyện với bóng
3. Ếch mà19. Nhớ ông Bùi Tứ
4. Cảm thu tiễn thu20. Nhớ ông Trần Quì
5. Cảnh đêm nhà ẩn sĩ (Ngọn đèn xanh)21. Nhớ các bạn độc giả của An Nam tạp chí
6. Chiếc tầu An Nam22. Phong dao (Bờ Hồ)
7. Chim hoạ my trong lồng23. Rau sắng chùa Hương
8. Chơi Huế24. Sài Gòn tới Nha Trang hữu cảm
9. Hầu giời25. Sông cái, chiếc thuyền nan
10. Hỏi gió26. Sơ thu hoài cảm
11. Hủ nho lo mùa đông27. Từ chủ bút Hữu Thanh lưu đề
12. Hủ nho lo việc đời28. Thư lại trách người tình nhân không quen biết
13. Lại say29. Thư trách người tình nhân không quen biết
14. Lo văn ế30. Vợ chồng người đốt than trên núi
15. Mậu Thìn xuân cảm31. Vịnh bức địa đồ rách
16. Mừng cưới 
1. Cái đòn cáng cùng người phu xe6. Khai bút (năm Tân Dậu 1921)
2. Còn chơi7. Khách giang hồ
3. Con quốc cùng con chãu chuộc8. Nghe cá
4. Gót sen lay động khách là ai9. Nhớ mộng
5. Khai bút (năm Canh Thân 1920)10. Quê nhà chơi mát cảm hứngTrang trong tổng số 15 trang (143 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

   Ai "nữ quyền" ra mua
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 684 lần
Đăng bởi karizebato vào 23/11/2009 05:17
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
"Nữ quyền" hôm ấy tớ rao chơi
Ai bán mà mua của hiếm hoi
Một gánh giang sơn cùng gánh lấy
Thời chi ai có tiếc chi ai

(An Nam tạp chí 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   An Nam tạp chí lại ra lần thứ năm cảm tác
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 445 lần
Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 21:39
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Thần Chung im tiếng phương Nam
Phổ Thông xứ Bắc ai làm tắt hơi?
Duy Tân thôi đã cũ rồi
Đông Tây lại cũng đi đời đằng mô!
Khóc ai! riêng cũng mừng cho
An Nam tạp chí cơ đồ còn đây
Mới xưa Hàng Lọng cờ bay
Thứ năm lại có phen này Hàng Bông
...

» Xem toàn bộ bài thơ


(An Nam tạp chí số 1 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Anh thợ cạo
 
Thể thơ: Thể loại khác, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 465 lần
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 20:50
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
(Nói chèo)

Trượng phu xử thế vô trường sách
Bạc nghệ tuỳ thân nhất đoản đao

Lánh phong trần mài một mũi dao
Khắp phường phố biết bao người nhẵn mặt

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Đêm đông hoài cảm
 
Thể thơ: Song thất lục bát, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 1925 lần
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 20:48
Đã sửa 2 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 05/05/2009 04:41
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Trăm năm nghĩ đời người có mấy
Một đêm đông sao thấy dài thay
Lạnh lùng gió thổi sương bay
Chập chờn giấc bướm, canh chầy lại canh

Ngó lên án đèn xanh hiu hắt
Nghe tiếng kim... ký cách giục giờ
Đêm trường nghĩ vẩn lo vơ
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Tuyển tập Tản Đà, NXB Văn học, 1986
 
  

   Đêm tối
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 1129 lần
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 20:11
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 23/11/2009 19:53
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ù ù gió thổi Bắc, Tây, Đông
Đêm tối trông ra tối lạ lùng
Tạo vật không tay mà hoá có
Phàm trần có mắt cũng như không
Mơ màng đâu đó bao dân chúng
Tô điểm nào ai với núi sông?
Đánh đuốc đố ai tìm khắp nước
Kiếm đâu cho thấy mặt anh hùng?

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Đêm thu
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 826 lần
Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 21:14
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
(Giăng gió không gió giăng)

Đêm thu giăng gió một giời
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh
Nghĩ cho muôn vật hoá sinh
Ở trong vũ trụ cái hình ra chi!
Giăng kia tròn được mấy khi
Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa?
...

» Xem toàn bộ bài thơ


(Tản Đà tùng văn 1922)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Đề ảnh mỹ nhân
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 544 lần
Đăng bởi karizebato vào 23/11/2009 17:15
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Giang Nam riêng một cảnh Bồng Lai
Hồng tía muôn ngàn chẳng kém ai
Vẻ ngọc long lanh pha sắc nước
Nhị non ngào ngạt lộn hương giời
Ơn mong thánh chúa nguôi lòng giận
Tình nặng quân vương mỉm miệng cười
Nhắn hỏi chơi hoa ai kẻ biết
Sang giàu ai biết, biết mà chơi

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Đề báo Hữu Thanh
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 445 lần
Đăng bởi karizebato vào 23/11/2009 17:40
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Tạp chí ra đời gọi Hữu Thanh
Chim tìm tiếng bạn mượn đề danh
Dám đâu sườn núi kêu con phượng
Âu cũng trên cành học cái oanh
Nam Bắc hỡi ai đường tiến hoá
Đông Tây nào những sách văn minh!
Hai mươi nhăm triệu đồng thanh cả
Hữu ái mong ai một chút tình

(Hữu Thanh 1921)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Đề bìa báo Hữu Thanh
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 280 lần
Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 21:04
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
(Tiếng gọi bạn Trung, Nam, Bắc)

Trung Nam Bắc, chị cùng em
Chị em trông đó con chim gọi đàn
Chim kia còn biết gọi đàn
Chút tình hữu ái chị bàn cùng em

(Hữu Thanh 1921)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

   Đề truyện "Thần tiền"
 
Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 870 lần
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 21:33
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
I
Có nhiều là giầu
Có ít là nghèo
Ai mà không có
Khốn khó trăm chiều

II
Hai cô con gái nhà ai
...

» Xem toàn bộ bài thơ


1919

(Truyện "Thần tiền" thuật câu chuyện của hai chị em đồng tiền nói chuyện với nhau trong năm canh)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
 
  

Trang trong tổng số 15 trang (143 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi