Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Nguyễn Đình Chiểu - 阮庭沼

Thơ » Việt Nam


Nguyễn Đình Chiểu
» Hiện danh sách 12 người yêu thích
» Hiện danh sách 1 bài viết liên quan tới tác giả Nguyễn Đình Chiểu trong Thư viện bài viết
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đạo người28. Hoàng trùng trập khởi
2. Điếu Phan Công Tòng bài 0129. Làm thuốc
3. Điếu Phan Công Tòng bài 0230. Lăng mẫu tống sứ
4. Điếu Phan Công Tòng bài 0331. Mưa dầm thi
5. Điếu Phan Công Tòng bài 0432. Ngựa Tiêu sương
6. Điếu Phan Công Tòng bài 0533. Nước lụt thi
7. Điếu Phan Công Tòng bài 0634. Tú tài Chiểu tự thuật
8. Điếu Phan Công Tòng bài 0735. Tứ dân - công
9. Điếu Phan Công Tòng bài 0836. Tứ dân - nông
10. Điếu Phan Công Tòng bài 0937. Tứ dân - sĩ
11. Điếu Phan Công Tòng bài 1038. Tứ dân - thương
12. Điếu Trương Định bài 0139. Từ biệt cố nhân
13. Điếu Trương Định bài 0240. Tự thuật (I)
14. Điếu Trương Định bài 0341. Tự thuật (II)
15. Điếu Trương Định bài 0442. Thảo thử hịch
16. Điếu Trương Định bài 0543. Thất Kinh Châu
17. Điếu Trương Định bài 0644. Thư gửi cho em
18. Điếu Trương Định bài 0745. Trời bão
19. Điếu Trương Định bài 0846. Vịnh Tiêu Sương mã thi
20. Điếu Trương Định bài 0947. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
21. Điếu Trương Định bài 1048. Văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh
22. Điếu Trương Định bài 1149. Văn tế Trương Định
23. Điếu Trương Định bài 1250. Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 1
24. Đơn đao phó hội51. Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 2
25. Chạnh tưởng Khổng Tử52. Vương Lăng biếm Trần Bình
26. Chạy Tây53. Xúc cảnh
27. Con dê thi54. Xem bói
1. Hồi 014. Hồi 04
2. Hồi 025. Hồi 05
3. Hồi 036. Hồi 06
1. Hồi 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi (câu 1 - 76)12. Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng (câu 1019 - 1076)
2. Hồi 02: Vân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài (câu 77 - 136)13. Hồi 13: Du thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà (câu 1077 - 1118)
3. Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (câu 137 - 236)14. Hồi 14: Hớn Minh đem Vân Tiên về chùa (câu 1119 - 1264)
4. Hồi 04: Nguyệt Nga về Hà Khê (câu 237 - 286)15. Hồi 15: Nguyệt Nga nhân có Lục ông, Kiều công mời qua, nghe tin Vân Tiên mất, buồn rầu khóc than (câu 1265 - 1360)
5. Hồi 05: Vân Tiên đi thi (câu 287 - 308)16. Hồi 16: Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ bên nước Ô Qua (câu 1361 - 1486)
6. Hồi 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã (câu 309 - 330)17. Hồi 17: Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ; vào vườn gặp Bùi ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt (câu 1487 - 1636)
7. Hồi 07: Vân Tiên ra đi thi. Ghé nhà Võ công gặp bạn (câu 331 - 418)18. Hồi 18: Nguyệt Nga trốn họ Bùi, lão bà gặp đem về nuôi (câu 1637 - 1664)
8. Hồi 08: Vân Tiên từ biệt Võ công, Thể Loan. Lên đường ra kinh thi, gặp: Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm (câu 419 - 552)19. Hồi 19: Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, giã từ Hớn Minh về thăm cha (câu 1665 - 1736)
9. Hồi 09: Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về (câu 553 - 846)20. Hồi 20: Vân Tiên ra kinh thi đậu trạng nguyên. Vua sai đi dẹp giặc Ô qua với Hớn Minh (câu 1736 - 1802)
10. Hồi 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Vân Tiên xuống sông (câu 847 - 944)21. Hồi 21: Vân Tiên gặp Nguyệt Nga, về tâu vua. Ơn đền, oán trả rồi về vinh qui cưới nàng Nguyệt Nga (câu 1803 - 2076)
11. Hồi 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đem về nhà Võ công (câu 945 - 1018) 
1. Hồi 0124. Hồi 24
2. Hồi 0225. Hồi 25
3. Hồi 0326. Hồi 26
4. Hồi 0427. Hồi 27
5. Hồi 0528. Hồi 28
6. Hồi 0629. Hồi 29
7. Hồi 0730. Hồi 30
8. Hồi 0831. Hồi 31
9. Hồi 0932. Hồi 32
10. Hồi 1033. Hồi 33
11. Hồi 1134. Hồi 34
12. Hồi 1235. Hồi 35
13. Hồi 1336. Hồi 36
14. Hồi 1437. Hồi 37
15. Hồi 1538. Hồi 38
16. Hồi 1639. Hồi 39
17. Hồi 1740. Hồi 40
18. Hồi 1841. Hồi 41
19. Hồi 1942. Hồi 42
20. Hồi 2043. Hồi 43
21. Hồi 2144. Hồi 44
22. Hồi 2245. Hồi 45
23. Hồi 23 Trang trong tổng số 6 trang (54 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

   Đạo người
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1168 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:43
6 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Đạo trời nào phải ở đâu xa,
Gội tấm lòng người có giải ra.
Mến nghĩa bao đành làm phản nước,
Có nhân nào nỡ phụ tình nhà.
Xưa nay đều chọn đường trung hiếu,
Sách vở còn ghi lẽ chánh tà.
Năm phẩm rừng nhu săn sóc lấy,
Ấy là đạo vị ở mình ta.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/...BA%A1o_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 01
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 479 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:44
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Thương ôi! người ngọc ở Bình Đông
Lớn nhỏ trong làng thảy mến trông.
Biết đạo khác bầy con mắt tục
Dạy dân nắm giữ tấm lòng công.
Đặng danh vừa rạng bề nhà cửa,
Vì nghĩa riêng đền nợ núi sông.
Một trận trải gan trời đất thấy,
So xưa nào thẹn tiếng anh hùng.

Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 02
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 372 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:45
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Anh hùng thà thác chẳng đầu Tây
Một giấc sa trường phận cũng may.
Viên đạn nghịch thần treo trước mắt,
Lưỡi gươm địch khái nắm trong tay.
Đầu tang ba tháng trời riêng đội,
Lòng giận nghìn thu đất nổi dày.
Tiếc mới một sồng ra đặt trụm.
Cài xên, con rã, nghĩ thương thay!

Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 03
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 319 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:46
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Thương thay! Tạo vật khuấy người ta,
Năm đổi làm Tây, chính lại tà.
Trống nghĩa bảo an theo sấm rạp,
Cờ thù công tử guộng mây qua.
Én vào nhà khác toan nào kịp,
Hươu thác tay ai vọi hỡi xa!
Trong số nên hư từng trước mắt,
Người ôi! trời vậy tính sao ra.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 04
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 473 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:49
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Sao ra nhảy nhót giữa vòng danh,
Son đóng chưa khô ấn đốc binh.
Đuốc gió nhẹ xao đường thuỷ thạch,
Cỏ hoa ngùi đọng cửa trâm anh,
Trên giồng lửa cháy cờ tam sắc,
Dưới gảnh đèn lờ bản thất tinh.
Dẫu khiến nghe can vùng đất hiểm,
Chờ trời nào đến tủi vong linh!


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 05
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 293 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:53
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Vong linh sớm gặp buổi đời suy
Trăm nét cân đo ít lỗi nghì.
Bóng bọt hình hài vừa lố thấy,
Ngút mây phú quý bỗng tan đi.
Sinh năm mươi tuổi ăn chơi mấy,
Quan bảy tám ngày sướng ích chi.
E nỗi dạ đài quan lớn hỏi,
Cớ sao xếu mếu cỏi Ba Tri.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 06
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 253 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:54
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ba Tri từ vắng tiếng hơi chàng,
Gió thảm mưa sầu khá xiết than.
Vường luống trông xuân hoa ủ dột,
Ruộng riêng buồn chủ lúa khô khan.
Bầy ma bất hạnh duồng làm nghiệt,
Lũ chó vô cô cũng mắc nàn.
Người ấy vì ai ra cớ ấy,
Chạnh lòng trăm họ khóc quan Phan.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 07
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 385 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:55
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Quan Phan thác trọn chữ trung thần,
Ôm tiếng như người cũng nghĩa dân.
Làng đế đành theo ông hữu đạo,
Cõi phàm hổ ngó lũ vô quân.
Lòng son xin có hai vần tạc,
Giồng Gạch thà không một tấm thân.
Ai khiến cuộc hòa ra cuộc chiến,
Người qua An Lái luống bâng khuâng.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 08
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 234 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 06:57
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Bâng khuâng ngày xế cả than trời,
Ai đổ cho người gánh nạn đời.
Nếm mật Cối Kê đâu chẳng giận,
Cắp dùi Bác Lãng há rằng chơi.
Một sòng cung kiếm rồi vay trả.
Sáu ải tang thương mặt đổi dời.
Thôi! mất cũng cam, còn cũng khổ,
Nay Kim mai Tống thẹn làm người.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

   Điếu Phan Công Tòng bài 09
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 285 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 07:01
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Làm người trung nghĩa đáng bia son,
Đứng giữa càn khôn tiếng chẳng mòn.
Cơm áo đền bồi ơn đất nước,
Râu mày giữ vẹn phận tôi con.
Tinh thần hai chữ phao sương tuyết,
Khí phách nghìn thu rỡ núi non.
Gẫm chuyện ngựa Hồ chim Việt cũ,
Lòng đây tưởng đó mất như còn.


Theo Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Nguồn: http://vi.wikisource.org/..._Phan_C%C3%B4ng_T%C3%B2ng
 
  

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi