Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Vũ Duy Thanh - 武維清

Thơ » Việt Nam


» Hiện tiểu sử tác giả
1. Phong hoa tuyết nguyệt3. Tiễn Nguyễn Tri Phương
2. Thơ túng4. Vịnh Hải Vân quan   Phong hoa tuyết nguyệt
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1006 lần
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 15:55
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

風花雪月

Phong hoa tuyết nguyệt

Trăng tuyết hoa gió (Người dịch: Vũ Duy Thanh)

詩壇細了弄花鞋,
客步隨霜印碧苔。
棋局打風清押陣,
酒瓢迎雪白和杯。
疏簾透月香離菊,
宴席凌花味遏梅。
披拂艸庵頭靜店,
於情固意屬涓埃。

Thi đàn tế liễu lộng hoa hài,
Khách bộ tuỳ sương, ấn bích đài.
Kỳ cục đả phong thanh áp trận,
Tửu biều nghinh tuyết bạch hoà bôi.
Sơ liêm thấu nguyệt hương ly cúc,
Yến tịch lăng hoa vị át mai.
Phi phất thảo am, đầu tĩnh điếm,
Ư tình cố ý, thuộc quyên ai.

Ai quen thuộc ấy có tình ưa,
Điếm lạnh đầu am, cỏ phất phơ.
Mai át mùi hoa lừng tiệc yến,
Cúc lìa hương nguyệt thấu rèm thưa.
Chén hoà bạch tuyết nghiêng bầu rượu,
Trận áp thanh phong đánh cuộc cờ.
Rêu biếc in sương theo bước khách,
Giây hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.


Bài thơ này đọc xuôi là thơ chữ Hán, đọc ngược lại từ dưới lên trên theo lối đọc chữ nôm thì lại thành ra thơ quốc văn.
 
  

   Thơ túng
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 221 lần
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/06/2010 21:50
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Cái túng xem ra đệ nhất ông,
Có ai là bậc thứ nhì không?
Gió trăng kho sẳn tiêu không hết,
Ngày tháng vần xoay mãi chẳng cùng.
Một bộ áo tàu coi cũng "hổ",
Ba gian nhà khách chạm thời "long".
Nhà vua nếu mở khoa thi túng,
Tất đỗ khôi nguyên chiếm bảng rồng.

Buổi thiếu thời, ông thi mãi không đỗ, nhà càng túng quẫn, làm bài thơ này.

Nguồn: Giai thoại làng nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn,1966
 
  

   Tiễn Nguyễn Tri Phương
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: Nguyễn Tri Phương
Đã được xem 158 lần
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/06/2010 21:54
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Nước non xưa vẫn nước non này,
Cõi bắc ngàn nam suốt một dây.
Ba tỉnh cát lầm đương rộn nỗi,
Chín lần gươm báu phải trao tay.
Đẩy xe vâng chỉ không dong giặc,
Truyền hịch ra quân sớm định ngày.
Cờ tía những mong tin báo tiệp,
Tên ghi gác khói, tượng đài mây.

Năm 1859, quân Pháp đánh chiếm cửa Đà Nẵng và 3 tỉnh Nam kỳ. Vua Tự Đức phái ông Nguyễn Tri Phương vào nam để chống giữ. Vũ Duy Thanh tiễn bạn bằng bài thơ này.

Nguồn: Giai thoại làng nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn,1966
 
  

   Vịnh Hải Vân quan
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: đèo Hải Vân
Đã được xem 536 lần
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 15:49
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 09/11/2007 15:22
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

詠海雲關

Vịnh Hải Vân quan

Vịnh đèo Hải Vân (Người dịch: Vũ Duy Thanh)

雲起高臺日未沉,
淡煙疏磬散空林。
三春月照千山路,
六幕天空萬里心。
紫簡上添黃紙按,
玉書應念素塵侵。
一名所繫無窮事,
日暮聊為梁甫吟。

Vân khởi cao đài nhật vị trầm,
Đạm yên sơ khánh tản không lâm.
Tam xuân nguyệt chiếu thiên sơn lộ,
Lục mạc thiên không vạn lý tâm.
Tử giản thượng thiêm hoàng chỉ án,
Ngọc thư ứng niệm tố trần xâm.
Nhất danh sở hệ vô cùng sự,
Nhật mộ liêu vi Lương phủ ngâm.

Mây phủ đài cao bóng ác tà
Khánh đâu rừng vắng vẳng nghe qua
Ba xuân trăng tỏ nghìn non quạnh
Sáu cõi trời cao vạn dặm xa
Ân nặng bao phen tờ dụ xuống
Tình riêng những ngại bụi đời nhơ
Cái danh ràng buộc thêm nhiều chuyện
Khúc cũ ngâm tràn luống ngẩn ngơ


Đây là dạng thơ chiết cú. Câu 1 của Hứa Hồn, câu 2 của Lưu Sương, câu 3 của Ôn Đình Quân, câu 4 của Hồ Túc, câu 5 của Ngô Dung, câu 6 của Lý Quần Ngọc, câu 7 của Tiết Phùng, câu 8 của Đỗ Phủ.

Nguồn: http://www.nhanmonquan.ne...tin/showthread.php?t=2637

(Bản dịch thơ của chính tác giả)
 
  

© 2004-2014 Vanachi