Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
2 trả lời, 367 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/07/2017 15:49

Cảnh thế

Ấn Độ » Giác Hiền
1 trả lời, 185 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/07/2017 04:57

Cảnh thế

Trung Quốc » Tống, Kim » Từ Thụ Hoài Thâm
1 trả lời, 100 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/07/2017 21:06

Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2

Trung Quốc » Bắc Tống » Tô Thức » Thi
1 trả lời, 255 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/07/2017 15:37

Hoài An Dưỡng kỳ 1

Trung Quốc » Nguyên » Nhật Quán thiền sư
1 trả lời, 163 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/07/2017 20:50

Hoài An Dưỡng kỳ 2

Trung Quốc » Nguyên » Nhật Quán thiền sư
1 trả lời, 131 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/07/2017 20:57

Hoài An Dưỡng kỳ 3

Trung Quốc » Nguyên » Nhật Quán thiền sư
1 trả lời, 115 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/07/2017 21:01

Hoài Tịnh Độ thi kỳ 1

Trung Quốc » Thanh » Liên Ẩn
1 trả lời, 98 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 09:44

Hoài Tịnh Độ thi kỳ 2

Trung Quốc » Thanh » Liên Ẩn
1 trả lời, 92 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 10:00

Hoài Tịnh Độ thi kỳ 3

Trung Quốc » Thanh » Liên Ẩn
1 trả lời, 92 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 10:07

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: