Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (153 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đào Nguyên ức cố nhân - Đề Hoa Sơn đồ

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
2 trả lời, 2422 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 23:32

Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân

Trung Quốc » Bắc Tống » Tô Thức » Từ
3 trả lời, 4031 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2006 18:43

Đáp Tống Chi Vấn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Tư Mã Thừa Trinh
1 trả lời, 962 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 09:18

Đông tiêu dẫn tặng Thừa Trinh

Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
1 trả lời, 766 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 09:11

Đạp sa hành

Trung Quốc » Bắc Tống » Hạ Chú
2 trả lời, 1920 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2006 06:25

Đạp sa hành

Trung Quốc » Bắc Tống » Tần Quán
2 trả lời, 2252 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2007 22:48

Đạp sa hành

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trương Nguyên Cán
2 trả lời, 1249 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2009 08:54

Đạp sa hành - Thán sử

Việt Nam » Hiện đại » Cao Tự Thanh
1 trả lời, 183 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/12/2015 08:28

Đạp sa hành - Xuân mộ

Trung Quốc » Bắc Tống » Khấu Chuẩn
3 trả lời, 1917 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:02

Đề Kim Lăng

Trung Quốc » Nguyên » Vương Miện
1 trả lời, 614 lượt xem, 0 người thích
Do bruce lee gửi ngày 09/09/2011 03:38

Trang trong tổng số 16 trang (153 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: