Trang trong tổng số 1 trang (2 bình luận)
[1]

Ảnh đại diện

Poker (Ái Lạc Hoa): Dd

thì cmt của a nằm trong bài viết bị xoá mà)
Ảnh đại diện

Poker (Ái Lạc Hoa): Cc

Sao vậy nhỉ, hôm trc a cũng bị xoá cmt (

Trang trong tổng số 1 trang (2 bình luận)
[1]