Trang trong tổng số 39 trang (383 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mưa (Thuỵ Anh - Việt Nam)

Tên bài thơ: Mưa
Tác giả: Thuỵ Anh (Việt Nam)
Nhóm bài: Em quá em
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết
Ngày gửi: 07/03/2015 01:07
Xoá bởi: V…
Ảnh đại diện

Tháng Ba và Em (Thạch Hoàng Việt - Việt Nam)

Tên bài thơ: Tháng Ba và Em
Tác giả: Thạch Hoàng Việt (Việt Nam)
Nhóm bài: Thơ của Green
Gửi bởi Thạch Hoàng Việt
Ngày gửi: 04/04/2018…
Ảnh đại diện

Ánh sáng quan trọng hơn đèn lồng (Nizar Qabbani - Syri)

Tên bài thơ: Ánh sáng quan trọng hơn đèn lồng
Tác giả: Nizar Qabbani (Syri)
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 24/05/2017 18:42
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nguyên tác


(Bài viết được gửi tự động)
Ảnh đại diện

Bức thư tình kiệm lời (Nizar Qabbani - Syri)

Tên bài thơ: Bức thư tình kiệm lời
Tác giả: Nizar Qabbani (Syri)
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 24/05/2017 18:40
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nguyên tác


(Bài viết được gửi tự động)
Ảnh đại diện

Tôi không là thày giáo (Nizar Qabbani - Syri)

Tên bài thơ: Tôi không là thày giáo
Tác giả: Nizar Qabbani (Syri)
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 24/05/2017 18:44
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nguyên tác


(Bài viết được gửi tự động)
Ảnh đại diện

Ước mơ Cha – Mệ (Nguyễn Minh Dũng - Việt Nam)

Tên bài thơ: Ước mơ Cha – Mệ
Tác giả: Nguyễn Minh Dũng (Việt Nam)
Gửi bởi Nguyên Minh
Ngày gửi: 18/10/2016 23:59
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị không viết hoa tiêu đề tuỳ tiệnMiền trung ơi! Khúc ruột mềm…
Ảnh đại diện

Giai điệu mơ hồ (Hoàng Liên Sơn - Việt Nam)

Tên bài thơ: Giai điệu mơ hồ
Tác giả: Hoàng Liên Sơn (Việt Nam)
Gửi bởi Hoàng Liên Sơn
Ngày gửi: 13/10/2016 10:55
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Trùng: http://www.thivien.net/Ho...g-Li%C3%AAn-S%C6%A1n/G…
Ảnh đại diện

Phụng hoạ Lỗ Vọng “Điệt vận Ngô cung từ” (Bì Nhật Hưu - Trung Quốc)

Tên bài thơ: Phụng hoạ Lỗ Vọng “Điệt vận Ngô cung từ”
Tên nguyên gốc: 奉和魯望”迭韻吳宮詞”
Tên tiếng Việt: Kính hoạ bài “Điệt vận Ngô cung từ” của Lỗ Vọng
Tác giả: Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)
Gửi bởi Lâm Xuân Hương
Ngày gửi: 20/09/2016 20:10
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Tống xuân từ (Vương Duy - Trung Quốc)

Tên bài thơ: Tống xuân từ
Tên nguyên gốc: 送春詞
Tên tiếng Việt: Lời tiễn xuân
Tác giả: Vương Duy (Trung Quốc)
Gửi bởi Lâm Xuân Hương
Ngày gửi: 30/07/2016 07:35
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Trùng: h…
Ảnh đại diện

Tống biệt (Vương Xương Linh - Trung Quốc)

Tên bài thơ: Tống biệt
Tên nguyên gốc: 送別
Tên tiếng Việt: Tiễn biệt
Tác giả: Vương Xương Linh (Trung Quốc)
Gửi bởi Lâm Xuân Hương
Ngày gửi: 25/07/2016 08:06
Xoá bởi: Vanachi
Lý do …

Trang trong tổng số 39 trang (383 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):