Tên bài thơ: Xuất ca cơ tiểu ẩm
Tên nguyên gốc: 出歌姬小飲
Tên tiếng Việt: Đến tiệc rượu nhỏ có đào hát
Tác giả: Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)
Gửi bởi Lâm Xuân Hương
Ngày gửi: 09/04/2017 22:34
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: gộp bài trùng: http://www.thivien.net/L%...em-WTRk76eF31xJiT-gFPFycw裙拖六幅瀟湘水,
鬢掩巫山一段雲。
風格祇應天上有,
歌聲豈合世間聞。
胸前瑞雪燈斜照,
眼底挑花酒半曛。
不是相如能賦客,
爭教容易見文君。


Phiên âm:
Quần tha lục bức Tiêu Tương thuỷ,
Mấn yểm Vu sơn nhất bức vân.
Phong cách chỉ ưng thiên thượng hữu,
Ca thanh khởi hợp thế gian văn.
Hung tiền thuỵ tuyết đăng tà chiếu,
Nhãn để khiêu hoa tửu bán huân,
Bất thị Tương Như năng phú khách,
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân.


Dịch nghĩa:
Sáu dải quần tha thướt như dòng sông Tiêu Tương,
Tóc xoã như đám mây trên đỉnh núi Vu.
Phong cách như tiên chỉ trên trời mới có,
Tiếng ca há hợp với thế gian sao?
Đèn chiếu xéo vào ngực đẹp trắng như tuyết,
Bóng hoa lay động trong đáy mắt lúc ngà say.
Nếu không phải chàng Tương Như giỏi làm phú,
Thì đâu có dễ được Văn Quân để mắt.


Chú thích:
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.