Tên bài thơ: Trồng cây và trồng người
Tác giả: Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Nhóm bài: Thơ tiếng Việt
Gửi bởi Anthony Vovan
Ngày gửi: 14/11/2017 01:34
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không phải thơVì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.