Tên bài thơ: Hoàng Lăng miếu kỳ 1
Tên nguyên gốc: 黃陵廟其一
Tên tiếng Việt: Miếu Hoàng Lăng kỳ 1
Tác giả: Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)
Gửi bởi tôn tiền tử
Ngày gửi: 02/04/2014 11:49
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Gộp bài trùng: http://www.thivien.net/L%...em-soG-t-qR_K6k8q7MDj884w小姑州北浦雲邊,
二女啼妝自儼然。
野廟向江春寂寂,
古碑無字草芊芊。
風回日暮吹芳芷,
月落山深哭杜鵑。
猶似含顰望巡狩,
九疑如黛隔湘川。


Phiên âm:
Tiểu Cô châu bắc phố vân biên,
Nhị nữ đề trang tự nghiễm nhiên.
Dã miếu hướng giang xuân tịch tịch,
Cổ bi vô tự thảo thiên thiên.
Phong hồi nhật mộ xuy phương chỉ,
Nguyệt lạc sơn thâm khốc đỗ quyên.
Do tự hàm tần vọng tuần thú,
Cửu Nghi như đại cách Tương xuyên.


Dịch nghĩa:
Phía bắc bãi sông Tiểu Cô nơi chân mây,
Tượng hai bà tô vẽ rất não nùng và trang nghiêm.
Mặt miếu quay ra sông, xuân vắng lặng nơi hoang dã,
Bia đã mờ nét chữ đứng trong bụi cỏ um tùm.
Gió chiều thổi trên cỏ chỉ thơm,
Trăng lặn, chim đỗ quyên hót như than khóc trong núi thẳm.
Giống như còn nhíu mày trông ngóng vua đi tuần thú,
Ngọn Cửu Nghi như cây bút chì đen cách bên kia sông Tương.


Chú thích:
Hoàng Lăng là miếu thờ hai bà vợ vua Thuấn, nay bên bờ hồ Động Đình, tại huyện Tương Âm, tỉnh Hà Nam. Theo truyền thuyết, hai bà chết đuối trên sông Tương ở khoảng này.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.