Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: God and I
Tác giả: Hàn Quốc Vũ (Việt Nam)
Gửi bởi Hàn Quốc Vũ
Ngày gửi: 29/01/2017 12:02
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị chọn "Thơ tiếng nước ngoài" khi gửi bài tiếng AnhOh the Lord! You always listen to and answer to my praying words
Time is passing like a bird in the sky in the morning
The Spring by you for my life being happier
Painfulness or happiness
All things belong to you
You can give me and you can teach me a lesson
In 2017, you will act in my work
I will sing about you in both poetry and music
Somebody can forget you, but I, only me, miss you
I will live in a happy life because there is one God, it’s You to lead me step by step
I would like to be a baby boy for you carrying me in your arms
Hallelujah, hallelujah! Amen!


Chú thích:
An Giang, 2017

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hàn Quốc Vũ

Xin Quí BBT <thivien.net> vui lòng cài mặc định mục <Thơ tiếng nước ngoài> để tôi có thể gửi bài và chọn mục này, vì khi đưa bài lên mà không tìm thấy được mục này. Cảm ơn và chúc BBT hạnh phúc và thịnh vượng năm 2017! (Hàn Quốc Vũ)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]