Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

310 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật 13 – Hansy – Tập 13 (Hansy gửi Hôm qua 22:08)

Dịch thơ

169 chủ đề
Bài mới nhất: CLB Thơ Hán Việt Pháp Anh (hongvan28 gửi Hôm kia 18:22)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 27/01/2017 07:30)