Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1266 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ cực ngắn (tập 2) (Phạm Bá Chiểu gửi Hôm nay 09:29)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

313 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật 14 - Hansy - Tập 14 (Hansy gửi Hôm nay 09:38)

Dịch thơ

171 chủ đề
Bài mới nhất: Dtdt Với Thơ Dịch ... (dtdt gửi 17/07/2017 16:51)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)