Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

312 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật 13 – Hansy – Tập 13 (Hansy gửi Hôm nay 09:56)

Dịch thơ

169 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ nhờ dịch (thanh86 gửi 01/06/2017 15:50)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)