Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

313 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật 14 - Hansy - Tập 14 (Hansy gửi Hôm qua 16:42)

Dịch thơ

171 chủ đề
Bài mới nhất: CLB Thơ Hán Việt Pháp Anh (hongvan28 gửi 07/03/2018 18:07)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 27/01/2017 07:30)