Suối băng nức nở nghẹn ngào
Tiếng thần chậm rãi nhập vào dây cung
Vu Sơn dạ vũ não nùng
Sông Tương bão nổi sóng trùng trùng dâng
Quanh hoa ong xúm xít ngân
Ve sầu độc điệu lòng lâng lâng buồn
U Lan thần khúc run run
Cho trăng thề của Văn Quân sáng hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.