送平澹然判官

不識陽關路,
新從定遠侯。
黃雲斷春色,
畫角起邊愁。
瀚海經年到,
交河出塞流。
須令外國使,
知飲月氏頭。

 

Tống Bình Đạm Nhiên phán quan

Bất thức Dương Quan lộ,
Tân tòng Định Viễn hầu.
Hoàng vân đoạn xuân sắc,
Hoạ giốc khởi biên sầu.
Hãn hải kinh niên đáo,
Giao hà xuất tái lưu.
Tu linh ngoại quốc sứ,
Tri ẩm Nguyệt Chi đầu.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

Đường Dương Quan đã biết đâu
Mới vừa theo Định Viễn hầu tòng quân
Mây vàng đứt đoạn màu xuân
Khèn biên dồn dập mấy tâm tư sầu
Biệt ly bể Hãn bao lâu
Sông Giao vượt ải chừng lưu luyến gì
Dấn thân nước lạ hãy đi
Cho hay chén rượu Nguyệt Chi thế nào

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương Quan đường chẳng biết
Theo quân Định Viễn hầu
Mây vàng chia xuân sắc
Khèn tối gợi biên sầu
Bể Hãn cùng năm đến
Sông Giao vượt ải trôi
Đem thân làm sứ khách
Rượu Nguyệt Chi nhấp môi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời