Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 28/09/2008 07:40 bởi hongha83, số lượt xem: 676
Vương Biểu 王表 không rõ năm sinh năm mất, đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Đại Lịch thứ 14 (779), làm đến chức Bí thư thiếu giám. Thơ ông hiện còn ba bài.

Nguồn: Đường Thi tứ tuyệt/ Vũ Minh Tân dịch/ NXB Thế Giới 2006