22.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 23:01, số lượt xem: 2011

至道無難

至道無難莫道難,
回頭轉腦覺瞞肝。
將三卻向求心漸,
大似粘魚上竹竿。

 

Chí đạo vô nan

Chí đạo vô nan mạc đạo nan,
Hồi đầu chuyển não giác man can.
Tương tâm khướu hướng cầu tâm tiệm,
Đại tự niêm ngư thướng trúc can.

 

Dịch nghĩa

Đạo lớn không khó đừng nói khó,
Quay đầu, động não, cảm thấy mờ mịt.
Nếu lại đem lòng mình hướng vào tìm ma quỷ ở trong lòng,
Thì có khác gì con cá măng nhảy lên ngọn trúc.

 


Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đạo lớn khó gì đừng nói khó,
Bần thần vặn óc với quay đầu.
Tâm kia, lại muốn tìm ra quỷ,
Cá vọt cành tre, có khác đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Đến đạo không khó chớ nói khó
Quay đầu chuyển não giác mờ mịt
Đem tâm hèn yếu làm tâm đạo
Cũng tựa như cá mắc cần câu.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo lớn khó chi mà nói khó
Quay đầu động não thấy mờ mờ
Tìm tâm chỉ thấy toàn ma quỷ
Chẳng khác cành tre móc cá trê

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời