Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
2 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2005 14:35 bởi Vanachi, số lượt xem: 1840
Triệu Cát 趙佶 (1082-1135) tức vua Tống Huy Tông, một vị hoàng đế phóng túng, tinh thông âm nhạc, đủ cả cầm, thư, thi, hoạ đa tài đa nghệ, hơn 40 năm sinh hoạt trong cung phản ánh ở các bài từ của ông, thực là diễm lệ. Tám, chín năm sau cùng, ông cùng tôn thất và bách quan bị quân Kim bắt và cầm tù, từ của ông lúc này cũng trở thành bi đát thê lương theo hoàn cảnh.