Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ
Tạo ngày 04/04/2009 04:56 bởi hongha83, số lượt xem: 1066
Trần Duy Tùng 陳維崧 (1625-1682) tự Kỳ Niên 其年, hiệu Giả Lăng 迦陵, người Nghi Hưng, Giang Tô. Là nhà thơ và nhà làm từ nổi tiếng đời Thanh. Tác phẩm có "Hồ Hải lâu từ" gồm 1600 bài. Phong cách hùng tráng, hào phóng, học tập Tô Thức, Tân Khí Tật (những nhà thơ và nhà viết từ nổi tiếng đời Tống).

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1994.