Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 27/02/2009 18:22 bởi hongha83, số lượt xem: 628
Tiết Nghiệp 薛業 sống khoảng năm Thiên Bảo, không làm quan, tính cách thanh cao, được người đời mến phục. Ông từng ngao du vùng Lư Sơn. Thơ chỉ còn hai bài.

Nguồn: Đường - thơ một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.