Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
Tạo ngày 11/08/2014 06:49 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 513
Tiết Huệ 薛蕙 (1489-1539) tự Quân Thái 君采, hiệu Tây Nguyên 西原, là một đại thần đời Minh, tổ tiên sống ở thành Hào Châu. Ông đỗ tiến sĩ năm Chính Đức thứ 9 (1514), làm Hình bộ chủ sự, rồi Sử bộ khảo công tư lang trung. Ông tính tình bộc trực, năm Gia Tĩnh thứ nhất, trong sự kiện "Đại lễ nghi", ông có soạn "Vi nhân hậu giải" và "Vi nhân hậu ban" gồm hàng vạn câu tâu lên vua phản đối việc vua lấy cha còn sống làm hoàng khảo, khiến vua phẫn nộ bắt giam, sau được tha. Năm Gia Tĩnh thứ 18 (1539) ông bệnh qua đời tại quê nhà.