Chưa có đánh giá nào
47 bài thơ
Tạo ngày 24/03/2015 22:25 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 2821
Thay lời tựa

Thôi! Hãy để giọng buồn thương ta thán,
Cho chúng tôi là một bọn nhạc công,
Trăm ngàn năm nẩy mãi sợi tơ lòng,
Ca những khúc sầu vui, tình thiên hạ.

Chán nản ư? Các anh đừng than thở,
Cứ im đi, rồi bảo cho tôi hay.
Lựa giọng buồn, tôi sẽ vặn trầm giây,
Và gọi gió, gọi thông, lên tiếng hoạ.

(Lựa tiếng đàn)