Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ
Tạo ngày 17/12/2006 10:23 bởi Vanachi, số lượt xem: 931
Thẩm Bân 沈彬 tự Tử Văn 子文, người Cao Yên 高安, đỗ tiến sĩ đời Vãn Đường.