Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 17/08/2008 07:51 bởi hongha83, số lượt xem: 881
Thôi Thự 崔曙 (704-739) người Tống Châu (nay thuộc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam). Năm Khai Nguyên thứ 23 đời Đường Huyền Tông (713-756) ông đậu tiến sĩ nhưng chỉ làm một chức quan nhỏ ở Hà Nam, rồi ẩn cư ở núi Tung Sơn thuộc Hà Nam. Thôi Thự nổi danh với bài "Minh đường hoả châu" trong đó có hai câu: "Dạ lai song nguyệt hợp, Thự hậu nhất tinh cô". Sau, ông mất chỉ còn một con gái đặt tên là Tinh Tinh. Người đời cho là khẩu khí hai câu thơ trên báo trước sự kiện này.

Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, Cao Bá Vũ dịch, NXB Văn học, 2002