Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 17:39, số lượt xem: 729

宿法華寺

松雨時復滴,
寺門清且涼。
此心竟誰証,
回憩支公床。
壁畫感靈跡,
龕經傳异香。
獨遊寄象外,
忽忽歸南昌。

 

Túc Pháp Hoa tự

Tùng vũ thì phục trích,
Tự môn thanh thả lương.
Thử tâm cánh thuỳ chứng,
Hồi khế chi công sàng.
Bích hoạ cảm linh tích,
Kham kinh truyền di hương.
Độc du ký tượng ngoại,
Hốt hốt quy nam xương.