15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 10/09/2017 07:24 bởi hongha83, số lượt xem: 2535
Thích Nhật Quang chưa rõ năm sinh và quê quán, là tu sĩ, nhà thơ và dịch giả Việt Nam. Ông hiện là trụ trì Thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai.

Tác phẩm:
- Sơn cư bách vịnh (dịch), Tông Bổn
- Thơ mây
- Hành trạng thiền sư Trung Hoa (giảng giải) 11 tập

 

Thơ mây (2000)