Nửa đêm thu lạnh lọt thư phòng
Quanh gốc cây thơm dạo một mình
Đâu phải mũi ta ưa vị ấy
Người hoa vốn dĩ một nòi chung