Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
Tạo ngày 18/08/2017 19:49 bởi Vanachi, số lượt xem: 432
Tăng Địch 曾覿 (1109-1180) tự Thuần Phủ 純甫, hiệu Hải dã lão nông 海野老農, người Biện Kinh (nay thuộc Khai Phong, Hà Nam).