Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/09/2017 22:14, số lượt xem: 42

Gió thu dìu dịu hát ru
Tàng cây rung khẽ sương mù lưa thưa
Lá vàng bị gió đung đưa
Như còn lưu luyến vẫn chưa muốn về
Chim cu khuấy động đồng quê
Đón mừng ngày mới đã về thế nhân
Mặt trời soi sáng rạng ngần
Tỏ bày Tạo Hoá chân thần tình yêu
Ngài dựng nên sáng với chiều
Và đêm sao sáng trăng yêu chiếu vàng
Ai ơi dừng bước đi hoang
Ngẫm xem, đón nhận thiên Đàng Chúa trao
Mùa thu lá rụng thế nào
Thu đời cũng rụng để vào muôn thu
Tình yêu của Chúa Giê-xu
Cứu nhân thế khỏi ngục tù Sa-tan
Ai tin Chúa, sống bình an
Thu đời gõ cửa sẵn sàng gặp Cha
Tình yêu của Chúa bao la
Hãy mau đến nhận kẻo mà thu rơi!

Bình Thuận 9/2017