Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2017 12:38, số lượt xem: 44

Đi nhiều mới thấy được nhiều
Đừng ngồi một chỗ mà kêu biết rồi.

Salam 2017