13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ
Tạo ngày 03/10/2015 08:30 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 2147
Phan Thành Tài là một tác giả ẩn danh. Mặc dù ông có ba bài thơ được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc và được biết đến rộng rãi, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết rõ về thông tin tiểu sử của ông.