Dặm thẳm trời mưa gió lạnh qua,
Song thuyền choàng dậy, bóng ô tà.
Ấy thân hồ hải tuy là khách,
Chợp mắt quan sơn, tức tới nhà!
Réo rắt kèn chiều nghe bót gác,
Tịt mù nhạn sớm ngóng mây xa...
Kè kè áo cộc đeo hòm sách,
Xua cái buồn đi... vui tuổi già!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)