Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 08:50, số lượt xem: 661

謝阮運同惠帶其四

月糜廩粟曼施施,
風俗何關到盛衰。
自愧道傳兼感解,
深慚居索更群離。
以尊下賤光謙德,
較短量長貴適宜。
舉世紛紛皆挾貴,
嗟君何事獨違時。

 

Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 4

Nguyệt mi lẫm túc mạn thi thi,
Phong tục hà quan đáo thịnh suy.
Tự quý đạo truyền kiêm hoặc giải,
Thâm tàm cư sách cách quần ly.
Dĩ tôn hạ tiện quang khiêm đức,
Giảo đoản lượng trường quý thích nghi.
Cử thế phân phân giai hiệp quý,
Ta quân hà sự độc vi thì.

 

Dịch nghĩa

Hàng tháng ăn tốn lúc kho mà cứ lên mặt hớn hở,
Nào có quan tâm gì đến phong tục thịnh suy.
Thẹn mình là người truyền đạo và phân giải sự sai lầm cho học trò,
Lại rất xấu hổ ở nơi hiu quạnh, càng xa rời chúng bạn.
Nhún nhường kẻ dưới, đức khiêm nhường thật rạng rỡ,
So điều hơn kém, miễn sao hợp lẽ phải thi thôi.
Những người cậy sang, đang nhan nhản khắp trên đời,
Than cho ông một mình trái với thế tục.

 


Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977