Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 03:06, số lượt xem: 719

慶阮運同生日其二

雄甲常容席右參,
奈無爵德貴尊三。
喜逢今日懸孤矢,
何恨春光正蔚藍。
但願鳳麟祥盛世,
不須龜鶴誦常談。
斯文未喪吾公在,
叔夜何妨七不堪。

 

Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 2

Hùng giáp thường dung tịch hữu tham,
Nại vô tước đức quý tôn tam.
Hỷ phùng kim nhật huyền hồ thỉ,
Hà hận xuân quang chính uất lam.
Đãn nguyện phượng lân tường thịnh thế,
Bất tu quy hạc tụng thường đàm.
Tư văn vị táng ngô công tại,
Thúc Dạ hà phương thất bất kham.

 

Dịch nghĩa

Tuổi già vẫn thường được tham dự trên chiếu,
Khón không tước đức, trong ba triều tôn quý.
Ngày nay mừng gặp buổi treo cùng tên,
Trời xuân xanh biếc, còn ân hận gì.
Chỉ mong ngài như phượng lân làm điềm lành cho đời thịnh,
Cần gì chúc tụng sống lâu tựa hạc rùa như lời thường.
Tự văn chưa mất thì ngài vẫn còn,
Như Thúc Dạ ngài gì không chịu được bẩy điều.

 


Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977