Quê hương nơi nao nhỉ
Vầng nhật đang chính đông
Cố nhìn mà chẳng thấy
Ta luống những nặng lòng
Trời cao nhiều mây trắng
Đất rộng lắm gió tung
Đứng trông thêm thổn thức
Vô kế gửi chim hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)