Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 03/09/2012 15:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/04/2016 14:45, số lượt xem: 1670

有一介驎居水上
非螺非蛤其名蚌
含珠帶甲武文才
吐霧吞波河海量
既倒狂瀾出力扶
方升紅日傾心向
江河外闕總知名
彼鷺勢孤安敢抗

 

Bạng

Hữu nhất giới lân cư thuỷ thượng
Phi loa phi cáp kỳ danh bạng
Hàm châu đới giáp võ văn tài
Thổ vụ thôn ba hà hải lượng
Ký đảo cuồng lan xuất lực phù
Phương thăng hồng nhật khuynh tâm hướng
Giang hà ngoại khuyết tổng tri danh
Bỉ lộ thế cô an cảm kháng

 

Dịch nghĩa

Có một loài giới lân ở dưới nước
Không phải ốc, không phải hến, tên gọi là con trai
Ngậm ngọc châu, mặc áo giáp, đủ cả tài văn võ
Nhả ra mù, nuốt được sóng, có lượng lớn như sông bể
Sóng dữ đã lật đổ, trái vẫn chống đỡ được
Mặt trời đương mọc lên, trái để toàn tâm hướng về
Khắp sông bể đâu đâu cũng đều biết tiếng
Con cò kia thế cô, sao dám chống chọi với trai

 


Nguồn: Gương hiếu học thời xưa (tập 2), Trịnh Mạnh, NXB Giáo dục, 2008, tr. 22

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Khỉ

Thường khi dưới nước nổi lên loài
Ốc chẳng, ngao không, thực gọi trai
Nuốt sóng, phun mưa, sông biển giỏi
Ôm châu, mặc giáp, võ văn tài
Nhìn làn sóng đổ, lo con nước
Thấy mặt trời hồng, ngóng sớm mai
Bốn biển, năm châu đều biết tiếng
Cò kia sức mấy dám đùa dai

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Một giống dênh theo nước thuỷ triều
Chẳng sò chẳng ốc nó là trai
Ngậm châu mang giáp vũ văn giỏi
Nuốt sóng nhả mây siêu việt tài
Dẹp tắt sóng cuồng phò xã tắc
Nâng cao hồng nhật tỏ tâm hoài
Giang hồ triều miếu đều hay tiếng
Cò nọ thế cô dám đọ tài

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Phùng Khắc Khoan, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Loài lân dưới nước, ấy là ai
Không ốc không hến ấy là trai
Ngậm châu, mặc giáp, toàn văn võ
Nhả mây nuốt sóng, sợ chẳng sai
Yên bình sóng gió, đỡ trái phải
Khuynh tâm hướng phía vùng trời đai
Suối sông hồ biển đều biết tiếng
Cò nọ thế cô, dám đùa trai?

Mưu sự tại nhân
Thành sự tại thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời