Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ryōkan Taigu - 良寛大愚 (Lương Khoan Đại Ngộ)

1758-1831, Nhật Bản
25 bài thơ, 2239 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/10/2010 02:52

Saga-tennō - 嵯峨天皇 (Tha Nga thiên hoàng)

786-842, Nhật Bản
5 bài thơ, 1703 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:52

Saigō Takamori - 西郷 隆盛 (Tây Hương Long Thịnh)

1828-1877, Nhật Bản
1 bài thơ, 375 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2016 02:42

Saigyō - 西行 (Tây Hành)

1118-1190, Nhật Bản
5 bài thơ, 448 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/12/2016 07:06

Shigeno no Sadanushi - 滋野貞主 (Tư Dã Trinh Chủ)

?-?, Nhật Bản
2 bài thơ, 1059 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/04/2011 03:07

Shuntarō Tanikawa - 谷川 俊太郎

1931-?, Nhật Bản
9 bài thơ, 2024 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/03/2008 21:36

Sosei - 素性

?-?, Nhật Bản
1 bài thơ, 836 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2011 19:27

Tanomura Chikuden - 田能村竹田 (Điền Năng Thôn Trúc Điền)

1777-1835, Nhật Bản
1 bài thơ, 1701 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 03:30

Tenji-tennō - 天智天皇 (Thiên Trí thiên hoàng)

626-671, Nhật Bản
1 bài thơ, 800 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2011 18:25

Tokugawa Mitsukuni - 德川光國 (Đức Xuyên Quang Quốc)

1628-1701, Nhật Bản
2 bài thơ, 2711 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 03:27

Trang trong tổng số 4 trang (33 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối