Uống chén trà ấm bụng,
Gió thổi mưa muôn phương.
Sông Hương ra sao nhỉ?
Nước ngập bao cầu đường?