懷古

當年石虎不生風,
一帶荒山綠野中。
盤據千秋猶白地,
杜鵑聲處落花紅。

 

Hoài cổ

Đương niên thạch hổ bất sinh phong,
Nhất đới hoang sơn lục dã trung.
Bàn cứ thiên thu do bạch địa,
Đỗ quyên thanh xứ lạc hoa hồng.

 

Dịch nghĩa

Hồi ấy những con cọp đá kia không thét ra gió được
(Bấy giờ) chỉ thấy một giải núi hoang ở trong đồng cỏ xanh
Muôn nghìn năm trước cái chỗ hang hùm ổ cọp này vẫn còn đất trắng
Nơi nghe tiếng cuốc kêu sầu, hoa hồng rơi rụng

 


Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đẩu Tiếp Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá mất oai phong,
Chỉ thấy núi hoang đứng giữa đồng.
Hổ huyệt nay thành đồng cỏ mọc,
Cuốc kêu thảm thiết, rụng hoa hồng.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đẩu Tiếp Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá im hơi,
Đồng nằm thải ruột, núi ngồi co ro.
Nghìn thu đất trắng một gò,
Chỗ nghe tiếng cuốc rụng no hoa hồng.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời