Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 14/06/2006 06:13 bởi Vanachi, số lượt xem: 1378
Nguyễn Trực 阮直 (1417-1474) tên chữ là Công Dĩnh, hiệu là Hu Liêu, người làng Bối Khê, huyện Ứng Thiên, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Oai, Hà Đông). Đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442), đời Lê Thái Tông.  Khi Lê Nhân Tông mất, ông cáo bệnh về hưu. Làm quan đến Hàn lâm viện Thị giảng, kiêm Quốc Tử Giám Tế Tửu, đi sứ nhà Minh gặp khi thi hội, ứng chế ông lại đỗ đầụ Người đương thời gọi ông là Lưỡng quốc Trạng nguyên- Trạng nguyên hai nước. Hiện còn các tác phẩm: Bảo anh lương phương (y học), Hu Liêu tập (văn), và Ngu nhàm (văn), Bố Khê thi tập (thơ).