Ở quê, lo nghĩ gì đâu
Sao ta cứ mãi âu sầu chẳng an
Ðá dời bên trúc thay bàn
Kéo dây bìm lại che giàn thuốc nam.
Say quên ngày tháng dễ làm,
Mộng về quê cũ đành cam thẹn lòng.
May nhờ có bạn núi rừng,
"Khảo bàn" đọc lại xem chừng cũng khuây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.