Khoảnh đất đơn sơ ở xóm nghèo
Ðây vườn nhà cũ bạn Giao Tiều
Thơ hay sống có thơ không ít
Bỡn cợt đời qua tiếng chẳng nhiều
Xe ngựa lối xưa nay tịch mịch
Cúc tùng đường cũ cảnh đìu hiu
Từ khi có khách qua cầu Tạ
Rùng rợn hồn kinh tiếng quỷ kêu